Videos

千言萬語 千言万语 qian yan wan yu / 鄧麗君 邓丽君 テレサ・テン cover

但願人長久 但愿人长久 / 鄧麗君 邓丽君 テレサ・テン cover

Manhã de Carnaval – Black Orpheus / Pocket Sax(Xaphoon) & Guitar